Namba mbili

Seelolube CD: Namba mbili. Indspillet i Harlev 2007. Lyd: Shoma
Nasombele ng’holongo Kihaga Mihango baba Nasombele ng’holongo Isamva lya nimila...
Nija yangu ng’wana wa Lemi eeh Upite kwanza majabu mengi...
Stilart: Andet Sukuma
Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga nageme kucheza butamaduni Nitamage baba, baba...
Stilart: Kadete, Seze
Masala Kulangwa nose wanigwasha nose wanidiima Denimarka Kwiza kumichezo Unene...
Stilart: Bunungule
Abana Bujashi fumagi mlole lwashika ukiluhya balingi Abana bugolanya mutegamato...
Stilart: Bunungule
Kanyawela kanyawela Nayelu mungoma Føj til sangliste
Stilart: Andet Sukuma
Nabize nzunya Kasomela hushoka kusoma Ushibisha akanikwilila Tubinagi mbina libudo...
Stilart: Kadete
Kisigwa sigwa gitimva Nabahubaki, nabahubaki Nakenyaki baani pelanilwa Kor: Nyanda...
Stilart: Andet Sukuma
Mangoma na mukanisa mangoma na munyanza Lya basukum(a) ilinimo Mangoma...
Stilart: Andet Sukuma
Banhu tulibugawa bugawa tulekanile Nane nagabilwa bufumu na bulingi Mayu...
Stilart: Kadete
Lufulwane, lufulwane nene ulu nucha nalalilwa ngoma na muwile jilatulwa...
Stilart: Andet Sukuma
Tukalyagi magehu masangu aya Tukalekela badimi batigutaga Nyanda bebe x2...
Stilart: Andet Sukuma
Nitanilwe zaire x2 Ng’wana doto Lukono nasamilijiwa Nasamilwa na baba...
Stilart: Andet Sukuma
Bingwe bayanda muliwah shikome (Forsanger: Walu tukanaka kinehe usingwe) Ilelo...
Stilart: Buyombo
Forsang(/kor): Munyeti nalukalangaga nyama ya ngoya yendilu nisamukija mazezele Kor:...
Stilart: Ndono
Kilunguja mizengo ng’wanaLemi wang’waLufunga banamhala pye bakuyombaga Lishinhu ng’wenulu kubuganga...
Stilart: Andet Sukuma
Buling’wene kanyengele kakwe baniki muponya matikiti Shidende nankandikije unene nashindiki...
Stilart: Andet Sukuma