Maico Mitundwa Ntini

Kisigwa sigwa gitimva Nabahubaki, nabahubaki Nakenyaki baani pelanilwa Kor: Nyanda...
Stilart: Andet Sukuma