Buyege

Buyege, også kendt som Bugunda, var elefantjægernes danse og rytmer i tidligere tiders Afrika. Nu om dage kan de især opleves hos medicinmanden Kisununha (Mungu wa pili).
Mabanga ng’wana wangwa baba mabanga tulekanile Nene yaya kusimba buganga...
Stilart: Buyege