Kadete

Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga nageme kucheza butamaduni Nitamage baba, baba...
Stilart: Kadete, Seze
Nabize nzunya Kasomela hushoka kusoma Ushibisha akanikwilila Tubinagi mbina libudo...
Stilart: Kadete
Banhu tulibugawa bugawa tulekanile Nane nagabilwa bufumu na bulingi Mayu...
Stilart: Kadete