Seze

…den en-strengede seze bruges af afrikanske spillemænd til forskellige festlige lejligheder.
Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga nageme kucheza butamaduni Nitamage baba, baba...
Stilart: Kadete, Seze
||:Urukasata kamda monogemganga:|| ||:Wimelahi lore otisugu mara okisataga mnda:|| Ntondo...
Stilart: Seze