Naje Busumabu

Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga
nageme kucheza butamaduni
Nitamage baba, baba ng’wana kudoha nisanangage
nageme kuchembelwa wa mbeshi
Baba muzulunga muli na mawazo abanyalali
Fupe ni ng’walimu wa kadete
Nahayaga nane nakile mubuganda ukumichezo
Baba ng’wana sana akandemeja
Umvila giki kilagamu bulahya kubitogwa bako

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info

Seelolube: Namba mbili

Medvirkende: Mitundwa, Shoma, Julie, Kay, Marco, Karin, Gry, Maja, Maico, Mabiyu, Connie, Tine, Lena, Pernille, Koku, Sebastian, Christoph, HanneMette, AnnaLaura, Ulla, Birthe, Anne, Mnegela, Ole, Edwardi, Willbert, Renatus

Indspillet i Harlev 2007. Lyd: Shoma

Sangen er komponeret af Maico Ezekiel, som også spiller zeze og synger for i lydfilen.