Bagika og Bagalu

Historisk omtales især to personer der fik stor betydning for sukumaernes musik- og samværstraditioner. De bragte trommer, sang og magisk medicin til Sukumalandet for omkring 150 år siden.
Den ene, som kaldtes Gumha, bragte musik og medicin med sig fra Nyamwezi. Han vil altid blive husket for sin skaldede isse, sin sortklædte skikkelse og sin uhyrligt kraftige sangstemme. Med vædderhorn monteret på hovedet sang og dansede han med sine mange tilhængere, og udviklede en tradition for at konkurrere med modstandere og deres tilhængere. Kampene gik ud på, med vid og klogskab at synge i kor, danse til trommer og derved tiltrække og underholde flest tilhængere. Denne form for dansekamp kendes den dag i dag som Shindano. Gumha´s mægtigste modtander blev efterhånden den ligeså berømte sang- og danseleder Ngika, som havde magisk medicin og inspiration fra sine lærere i Muliho, nær Serengeti.
Gumha’s tilhængere og efterkommere udviklede gennem tiderne en mængde dansestilarter, som stadig har stor udbredelse blandt Sukumafolket. Deres udøvere kalder sig Bagalu og stilarterne er kendt som f.eks.:
Bunungule (hulepindsvinefængerne’s danse og korsange)
Bugobogobo (hakkedyrkningsdanse- og korsange)
Malingishi (dans og kor sang til store trommer)
Nhandala (dans og sang til stort forlænget trompethorn)
Sogota (militæragtig dans til små skive trommer)
Bunyalaja (dans)
Bulabuka (solodans til de store trommer)

Ngika’s tilhængere og efterkommere kalder sig den dag i dag for BAGIKA og har således udviklet en mængde dansestilarter hvoraf de mest udbredte kaldes:
Buyeye (slangefængernes danse og korsange og deres selvforherligelser overfor modstandere, især hulepindsvinedansere)
Pachanga (militæragtig eksercits dans til tromme-akkompagnement og cykelpumpe fløjte. Trommerne spilles på mens man vandre fra danseplads til danseplads)
Bukomyalume (hakkedyrkningsdanse og korsange)
Buyome (dans)

Nogle af sang/danse stilarterne dyrkes både af Bagika og Bagalu selskaber:
Ndono (dans og korsang til enstrenget bue- og kalabas instrument)
Bucheyeki (stående korsang)
Buyombo (kvindedans med sisalskørt på bagen)
Wigashi (den siddende sang som i høstperioden juni og juli giver sangledere fra både Bagalu og Bagika lejlighed til at prøve kræfter mod hinanden i regulære sangdyster i lokalområderne)

Af nyere stilarter opstået inden for de sidste 10 år kan nævnes Chegencha og Manyule.