Nalile

Forsang(/kor):
Munyeti nalukalangaga
nyama ya ngoya
yendilu nisamukija mazezele

Kor:
Nalile buhabi Ng’winamila

Audio / Video

Dansk

Munyeti steger
hulepindsvinekød
det sprøjter allerede med varmt fedt
det smerter ham, Ng’winamila

Pic.

English

Info

Seelolube: Namba mbili

Medvirkende: Mitundwa, Shoma, Julie, Kay, Marco, Karin, Gry, Maja, Maico, Mabiyu, Connie, Tine, Lena, Pernille, Koku, Sebastian, Christoph, HanneMette, AnnaLaura, Ulla, Birthe, Anne, Mnegela, Ole, Edwardi, Willbert, Renatus

Indspillet i Harlev 2007. Lyd: Shoma