Abana Bujashi

Abana Bujashi fumagi mlole
lwashika ukiluhya balingi
Abana bugolanya mutegamato
Lwashika usabi wa mangoma
Masoya nimile kumasilili
kule mayu Jeni umpondi wa buganga
Tulaga lupundu mayu naja
Nabuka nakalwaga na kale
Ng’wana wa shimba namanila

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info

Seelolube: Namba mbili

Medvirkende: Mitundwa, Shoma, Julie, Kay, Marco, Karin, Gry, Maja, Maico, Mabiyu, Connie, Tine, Lena, Pernille, Koku, Sebastian, Christoph, HanneMette, AnnaLaura, Ulla, Birthe, Anne, Mnegela, Ole, Edwardi, Willbert, Renatus

Indspillet i Harlev 2007. Lyd: Shoma

Bunungulesang, som vi har lært af Deo Milundumo.