Mabiyu Ntini

Lufulwane, lufulwane nene ulu nucha nalalilwa ngoma na muwile jilatulwa...
Stilart: Andet Sukuma
Tukalyagi magehu masangu aya Tukalekela badimi batigutaga Nyanda bebe x2...
Stilart: Andet Sukuma