Ng’wanaBalinago

||:Ng’wanaBalinago
natu kalayiwaa ng’uno yilima
ng’uno twaalima kaleno:||
ng’uno ya maluho
gashi huuu kupata masala

Audio / Video

Dansk

Søn af Balinago jeg bekymrer mig
ikke for at hakke (arbejde)
fordi vi har hakket i mange år
vejen til at blive klogere

Pic.

English

Info

Af Edwardi Ntemi.