Nilume lwala ng’wana ngosha

Nilume lwane ng’wana ngosha
niganikisho shiliniluya
ukuleka kaya kaledima
kuba mihayo
ng’wana Lemi naje kaya

Audio / Video

Dansk

Jeg bider mig i fingeren, søn af mand
Lad mig tænke på hvad der giver mig problemer
At forlade min familie er hårdt
Hos Mihayo’s
Søn af Lemi, jeg må tage hjem

Pic.

English

Info

Af Edwardi Ntemi.