Ng’wilagi Wise

Ng’wilagi wize unzenga mantuzu

mnabujingwa akuhilimaga jilangombo(a) inoni

Kaswahili ukagunwe batale

Aho balema bugomela kulyamba

Yalikucha nyanda ng’wana Kabula

angu banibulag(e) abamana buganga

Hmm- Ulinakidagu ng’wana mbati

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info

Seelolube: Namba 1!

Medvirkende: HanneMette, AnnaLaura, Mitundwa, Shoma, Pernille, Julie, Kay, Maja,Marco, Karin, Gry, Maico, Mabiyu, Connie, Ulla, Lena, Tine, Mathias, Koku, Susanne, Zigge, Sebastian, Birthe, Christoph, Ole Indspillet i Harlev, 2006 Lyd: Nikolaj Sahlstrøm