Kalulu mela nalisubi

||:Kalulu mela nalisubi:||
sube ikolumga ng’wikungu
ili paliga chene
||:nibizage batudula:||
sube ikolumaga ng’wikungu
ili paliga chene

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info