Ukulima wa kisasa

Ukulima wa kisasa
tuungane tutumie na mbolea ya samadi
bega kwa bega wana nchi

Sasa ni kilimo ni kweli
mashamba tuyalimeni wote
bega kwa bega wana nchi

Audio / Video

Dansk

Dyrkning af i dag, lad os gå sammen og
bruge gødning, skulder ved skulder.
Dette er rigtig dyrkning, lad os dyrke markerne
skulder ved skulder.

Pic.

English

Info