Ndisasul

Ndisasula isunzu shishing’we
ndisasula isunzu ng’wana Gamale
Bung’hwi kubanyema kuli Mlele
kubayanda badebe kungongo
ng’wanaMalole jadebe kungongo
Jikalemaga kukindilwa ng’wano

Ng’woga mado nabi bukimale
uGamale wanimal unyema
Jikalemaga kukindilwa ng’wano

Audio / Video

Dansk

Jeg reder min hårtop, som Shing’weng’we
jeg reder min hårtop som søn af Gamale
i Bung’hwi hos barnebarnet af Mlele
unge hulepindsvinedansere med nummer på ryggen
som oldefar Malole´s børn med numre på ryggen
der aldrig blev drillet for at tabe i kamp
Vi bader selvom vandet er knapt
hos Gamale´s hulepindsvinedansere går det godt
Vi bliver aldrig drillet for at tabe i kamp.

Pic.

English

Info

Seelolube: Namba 1!

Medvirkende: HanneMette, AnnaLaura, Mitundwa, Shoma, Pernille, Julie, Kay, Maja,Marco, Karin, Gry, Maico, Mabiyu, Connie, Ulla, Lena, Tine, Mathias, Koku, Susanne, Zigge, Sebastian, Birthe, Christoph, Ole

Indspillet i Harlev, 2006

Lyd: Nikolaj Sahlstrøm