Kashimbagu

Forsang: ||: Kashimbagu x 3
Kor: Kabuka:||
Forsang: ||: Alibuka ng’wana wane tukaminele ukashimbagu
Kor: Kabuka:||
Forsang: Alibukashi
Kor: Kabuka

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info