Wayeyema

Wayeyema wabukwingwa

Kawambininya lola wanhula

Wandabula bukwele wane

Kushika hanhobola nulu mandalisalam

Nalitogwa niyunge bukwele wane

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info