Ikanitula

Ikanitula ya nzumbi
ngwakizo

baba yugata mhindi
welelo ilichene

Yunikij(a) ulimuda
(nakakumyano)

Baba nugay(a) ishosho

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info