Ubebe nang’ho likwene

Ubebe nang’ho likwene
Nene nane nali kunu
Lubala
Tukubinagi mbina tulibabili
Tukwimbaga mimbo tulibabili
Ng’wana wisamva

Audio / Video

Dansk

Du er derovre
Jeg er her
Lubala
Vi danser danse, vi er to
Vi synger sange, vi er to
Søn af forfædrene

Pic.

English

Info