Bariki

||:Bariki bariki Mungu bariki:||
||:kweli mungu aliumba:||
||:wawili wawili wawili:||

Audio / Video

Dansk

Velsignelse velsignelse Gud’s velsignelse
Gud forenede os
to og to og to

Pic.

English

Info