Naukala

Forsang:
Ndimindimi oyee nakwambia
Kor:
Kudimileo nyikaa – yee
Forsang:
||:Ndimi le kwaisalaka:|| kunonalima kunonasangula
Kor:
Lije kujaga nyikaa – (forsang:oyee) lije kujaga nyikaa – yee

Forsang/kor: Naukala eeh naukaandima
Forsang/kor: Ndimindimi kilejama naukaandima
Forsang/kor: Mzee kuona kile jama naukaandima
Forsang/kor: Mbilimbili kile jama naukaandima

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info