Onyango onyango

||:Onyango onyango ngesaule:||
||:yagenda yasulula onyango ngesaule:||

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info