Malivata no.1

Forsang: songa wimbo
Kor: kichi kichi songa wimbo eeh
Forsang: amalibiti na ngoja
Kor: sisi kuku nalilembe

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info

melodi som panda miti