Mwakatope

Forsang: Mwakatope tila tila nimwe
Kor: Tila maunde
Forsang: amau ng’wika ng’wika ng’wika joinde
Kor: Tila maunde

Audio / Video

Dansk

Mwakatope (Medicin barnet) kom hjem
Løb fra regnen
løb ind løb ind
løb fra regnen

Pic.

English

Info