Ndikahoyela

Ndikahoyela kushigukulu
watamaduni wote tufurahie
ndikahoyela kushigukulu

Lelo nang’wimbile batwangi
batamaduni namuwile
ndikahoyela kushigukulu

Audio / Video

Dansk

Lad os gå til festen
(lad os optræde sammen)
“kultur folk” lad os være glade sammen
lad os gå til festen

Pic.

English

Info