Itawi

Itawi lise lya Makamba
Daraja lise Nyamadoke
Hanuma tulibana shirika
Tukachezaga mamihama

Ba Lufungulo nalimugisha
Ntemi mlezi nalimugisha
naba Idoke

Audio / Video

Dansk

Vores branch er makamba
Vores bro er nyamadoke
Og vi er medlemmer af foreningen
Vi danser til de meget store trommer

Mange hilsner til dig Lufungulo
Og mange hilsner til grundlæggeren Ntemi
Og også til Idoke

Pic.

English

Info