Thereza’s sang

Forsang: Mama Thereza
Kor: Nzugwi kuponya buyombo
Forsang: Mayu Mhindi
Kor: Nzugwi kuponya buyombo
Forsang: ||:Nene Thereza
Kor: Niza kuponya buyombo
tubine tupony buyomba:||

Audio / Video

Dansk

Mama Thereza
kom lad os danse med sisalskørt
Mama Mhindi
kom lad os danse med sisalskørt

Jeg selv Thereza
er kommet for at danse buyombo
lad os danse og svinge skørtet

Pic.

English

Info