Twali na baNzoza

Twali na baNzoza
na baKubini na Kubingwa banyema
nulu bise nabo baninabo
ndilu saganya ngoya
Ya bapambula bakung’wa ng’hoboko
mlaholomokelwa mijinga malyalya
nulu bise nabo baninabo
ndilu saganya ngoya

Audio / Video

Dansk

Vi har Nzoza’er, Kubini’er og Kubingwa’er
bunungule navnebrødre og -søstre
som stadig fødes af deres mødre
til at jage “svinet” (i hulen)
I kappestrid tabte I
slangefængere, og ved gentagelse
vil I få meget mere gas i hovedet
for de fødes stadig af deres mødre
til at jage “svinet” (i hulen)

Pic.

English

Info