Nkiya nkiya

Nkiya x 4 (Ng’weli/Dakama/Nkerebe)
nzugu ushike
minzi ga gaya
banhu baluha

Audio / Video

Dansk

Nkiya – øst / Ng’weli – vest /
Dakama – syd / Nkerebe – nord
kom og vær her
vi mangler vand
folk lider

Pic.

English

Info

Optagelsen er fra Utamaduni Dance Troupes CD fra 2000:
NGOMA – Afrikansk Dans
Medvirkende: Anne Birgitte Musah, Bahati Nchanulo, Ingeborg Andresen, Jens Kaa, Johanne Landsholt, Jytte Mosekjær, Leonard Gunze, Lone Lee, Madjid Eskandari, Mads Bischoff, Maiken Bjerg, Marco Thobias Ntini, Marianne Høj Andersen, Nana Brahm Paulo, Niels Kilele, Ria Andreasen, Said Mohamed, Sander Nielsen, Sebastian Paulo, Trine Skovgaard, Uffe Larsen, Willbert Dioniz m. fl.