Nalibapula mashilanga

Nalibapula mashilanga
balanimaneja kale
unamhala ung’wana Mija uGamale
waniBinzikija wanhemela hangi
leka nabalalile
Ndinan’gwe nukimano mabuganga
umulele baba akushikijaga
aligula mabala

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info