Kalumbu kane

Kalumbu kane ulu nulala na lamulagwa
Nzuguu wize usoliliswalo igombe liduma
Banhu tukilekaga ndimalukulanja
Kalumbu kane

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info