Aho lekanisela

||:Aho lekanisela
nale natale nusula
mhinda bane bane:||
e ma Buyombe kule
||:Nulu nayele baniki
iKulungo lya Sukuma:||
e ma Buyombe kule

Audio / Video

Dansk

Dengang jeg kom
var jeg ved at lave bjælder
Buyombe ligger langt væk
Selvom jeg, mine piger
tog helt til Kulungo i Sukumaland
Buyombe ligger langt væk

Pic.

English

Info