Shilamba

Shilamba nali shilamba
shilamba kubudo wane
shilamba uling’wi kunguu
shilamba milimo mitale
shilamba ulikado heuee
shilamba masala mingi

Audio / Video

Dansk

Tissemyre – jeg en tissemyre
tissemyre – fordi jeg er lille
tissemyre – i junglen
tissemyre – stort arbejde
tissemyre – rigtigt jeg er lille
tissemyre – jeg er meget klog

Pic.

English

Info

Sang til Inger Shilamba af Edwardi Ntemi.