Ntambulwa

Ntambulwa numonde galuma

amang’oma aya

Dayagi banhya namanilile

naliwandagu wakunisanga

abakenya madazo

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info