Ndisukila buganga

Ndisukila buganga

Nghoboko niima kwipolu

ng’wahuli kumahola

kulungur.. lwa chuma

Kubayanda bapela na

baliswa gila mashinhu

kwipolu lya mayoka

Bingwe bashanha

Abiyanga na bandelema

na baya mulinga

Bandut. kubutonge batamchama

gibi ng’wana

tubatin. bamafipa

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Info