Nali Limalahya

Nali Limalahya
Nakajaga nakal’ uko nutogwa
Nali limalahy’ unene
Bangwebangwe ulunashikilagwa
nakizaka nakale
Nali limalahy’ unene

Audio / Video

Dansk

Jeg er et frit menneske
Jeg kan fare hvor end jeg vil
Jeg er et frit menneske, jeg
Gud når jeg bliver beåndet
er jeg der det sker
Jeg er et frit menneske, jeg

Pic.

English

Info