Nahingule hangi

Nahingule hangi
Amaisha gane ng’wana-Lemi
nahingule hangi
Namanila
kuhengula hangi

Audio / Video

Dansk

Jeg sover ude igen
Det er mit liv søn af Lemi
Jeg sover ude igen
Det er vant til
at sove ude igen

Pic.

English

Info