Kwaheri ndugu

||:Kwa heri ndugu
tutaonana:||
||:kwa heri ndugu
tutaonana
rafiki zetu:||

Audio / Video

Dansk

Farvel kammerat
vi ses igen
farvel kammerat
vi ses igen
vore venner

Pic.

English

Info