Huna keche

Forsang/kor: Wilawa machawi buli
Kor: ||: Huna keche keche
wamulaga wamulagu
nyanda buli:||

Wilawa machawi buli

Audio / Video

Dansk

Ondskab og trolddom til ingen nytte
Helt uden grund, grund
Du dræbte, du dræbte
den dreng uden grund
ondskab og trolddom til ingen nytte

Pic.

English

Info