Shosholoza

Shosholoza uye zindaba
stimela sibuwe Zimbabwe

Wenu ya baleka uye zindaba
stimela sibuwe Zimbabwe

Wenu ya jabula uye zindaba
stimela sibuwe Zimbabwe

Audio / Video

Dansk

Pic.

English

Arbejdssang fra Zimbabwe

Info