Abana Shangwe

Abana Shangwe Twa mgeni ha x 2 Twa mgeni ha badugu bane x 2 Helena na gitagi lupine Ngolo Kasonga bukaga tuje x 2 Bise tulija ba Denimaka x 2 Na Lufungule ngwa Milembe

Wayeyema

Wayeyema wabukwingwa Kawambininya lola wanhula Wandabula bukwele wane Kushika hanhobola nulu mandalisalam Nalitogwa niyunge bukwele wane

Nalasanja mabala

Nalasanja mabala Luhega mawe nagula luhega mawe Ndebileh nagehya mapolu nagehya mapolu Mishamo ndasanja mabala Uluma Nyerere Uluma Nyerere Angu Lemi Uluma Nyerere Uluma Nyerere Angu Lemi Uluma Nyerere Uluma Nyerere Nakanoja isumo jane

Tulikulilila

Tulikulilila Magani tulikulilila x2 Magani ng'wanancheye Magani tulikulilila x2 Watuleka watoto yatima utwabi watoto yatima Magani tulikulilila x2 Leka niendeleze Mchomoko Kaniendeleze x2 Mchomo ng'wana Magani Mchomoko kaniendeleze x2 ... Watulela ..

Sumba ntale

Sumba ntale bebe ng'wana Mabirika uli ni sundu haja umhoyo sumba ntale banyalali nzugu nakutambul(i) unene uchanganya mamihama banigi mupanda pole pole

Shimba ne ndilu

Shimba ne ndilu cha na bulagwe buli na koma nabiya x2 Ishona huba natashibonaga nakasangwa kuma dimilo, na dimaga na bahala miya badugubane ishona huba natashibonaga iyanga nili kaya x2 matatiza gata kalikaga - Nali ni pempe lya mabuki yamulinga ng'webea na bandelema

Ninawang’wana

Ninawang'wana mayu kanisambage yiyo milimo (Forsang: nisambage nane): Ninawang'wana (Forsang: Nulu ...): Yaya (Forsang: Nulu wandike/Nulu nyanda): Watungilija sanji ka kunishela

Ndisukila buganga

Ndisukila buganga Nghoboko niima kwipolu ng'wahuli kumahola kulungur.. lwa chuma Kubayanda bapela na baliswa gila mashinhu kwipolu lya mayoka Bingwe bashanha Abiyanga na bandelema na baya mulinga Bandut. kubutonge batamchama gibi ng'wana tubatin. bamafipa

Manoni matale

Manoni matale tegagi matu mudegeleke x 2 ikunuj(a) indimila, ili mulugendo Ungwana winge wizile asomile x 2 kushule ya mimbo Machale wa nukulwa na Shoma wa nakulwa Mitundwa wa nukulwa baraka ya Sukuma (eh eh eh)

Nabyalilwe hiza

Nabyalilwe hiza kulola mihambo ka pye ni ngoko nakachembaga - Muhenye ka lya kwenha bamanga Ulalile Sayi Sayi ng'wanone ulalile ukwilechaga kulagula nalagule bufumu bubili bungi bo ngoko na bokutaligula mahugi

Akashika

Akashika na kang'oma kamo Ilele galiho mashihumbi iDenimarka Bulahya Akiza na lyimbo Ilelo tuli na shitabo sha mimbo iDenimarka Bulahya Edwardi Ntemi, baba ng'wana Lemi Akatwenhela shikome iDenimarka Bulahya iSukuma Tanzania

Naje Busumabu

Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga nageme kucheza butamaduni Nitamage baba, baba ng’wana kudoha nisanangage nageme kuchembelwa wa mbeshi Baba muzulunga muli na mawazo abanyalali Fupe ni ng’walimu wa kadete Nahayaga nane nakile mubuganda ukumichezo Baba ng’wana sana akandemeja Umvila giki kilagamu bulahya kubitogwa bako

Abana Bujashi

Abana Bujashi fumagi mlole lwashika ukiluhya balingi Abana bugolanya mutegamato Lwashika usabi wa mangoma Masoya nimile kumasilili kule mayu Jeni umpondi wa buganga Tulaga lupundu mayu naja Nabuka nakalwaga na kale Ng’wana wa shimba namanila

Zum zum zum

Zum zum zum nyuki lia wee ruka mbali katafuta ua zuri la chakula zum zum zum nyuki lia wee zum zum zum nyuki lia wee patapo ua zuri sisi wote furahani zum zum zum nyuiki lia wee zum zum zum nyuki lia wee upatapo rizikimyako bakumbuke watoto wako zum zum...

Tunakuwa mbawa

Forsang: Tunakuwa mbawa Kor: Tunakuwa mbawa sisi tunayo imba pamoja Forsang: Tunakuwa mbawa Kor: Tunakuwa mbawa sisi tunasafiri pamoja Forsang: Mbawa kama ndege anayoruka hewani mbawa kama ndege anayuroka kwenda kwa waTanzania

Tetere alia

Tetere alia lia ee mwanangu Sauti kama kinanda rafiki wa kwanza nilimpata pemba rafiki wa pili masai wa bara nasoro wee namtafuta kaniibili chupa yangu ya mafuta ya moto wee

Tanzania tunalia

||:Tanzania tunalia tumepatwa na pengo kubwa:|| ||:kwa sababu ya wadudu wanakumba na mihogo:|| ||:kwanza inyanyauka kwa sababu ya wadudu:|| ||:pamba nayo inasitahili kuwa ni ya biashara:|| ||:Tulimeni mawele viazi nayo biashara:|| ||:pamba nayo inasitahili kuwa ni ya biashara:||

Nigwa kamuzi

Forsang/Kor: Nigwa kamuzi / kulila x 3 tujage nabukakukanegulia kwing’oma Fupe nabuka mg’kingilima welape nene niza kubuyegu Forsang/Kor: Furaha sana / twalumba x 3 tujage nabukakukanegulia kwing’oma Fupe nabuka mg’kingilima welape nene niza kubuyeyu

Uyo aliseka

Uyo aliseka Ngwanike nankoma lupembe Forsang: Nene nanekile mhola Kor: chekencha Forsang: kukaya mhola Kor: chekencha

Unafiki fikiria

||:Unafiki fikiria unafikiria baba Safi olwin´gomeji:|| ||:Banyalali baneHolo mumeteli nuzu sana Ng´wangoho kongomeji:|| ||:Wilisoni nolimali Ichobela kumadoselo:|| Unafiki fikiria unafikiria baba

Nulu nunayele

||:Nulu nunayele nulu nashimize nakaje mung’hwani:|| Baba ng’walala gashina ndamu ||:Nulu nakubinaga mbina naluweke Baba ng’walala gashina na ndamu

Naliloma

||:Naliloma lugendo x 2 nashike Bulahya Mchele gwa njingi Machombo ng’wanigungumula:|| ||:Tubukagi, banyalali, tubukagi tulija ku michezo x 2 mayu Lucia ng’waNguhu ukwiza:|| nakubuka na kadono kane

Mwanangu mwali

Forsang: Mwanangu Mwali mwanangu Mwali usiku pale ukilia nini? Kor: Baba ||:usiniulize:|| niligombana na mume wangu ||:chenga nilizopika nilizopika wala mahaba sikumwekea:|| Forsang: Nenda nenda wewe na mume wako Kor: Nenda nenda nenda na mume wangu

Tenga tenga

||:Tenga tenga gazenze:|| kilugula balingi kilugula balingi kasomela mulijabulugu niyomulijabulugu kilugula balingi kilugula balingi

Umoja wetu

Forsang: Umoja wetu kina mama Kor: ||:Umoja wetu kina mama:|| ondoa ujinga Tanzania. Forsang: Ondoa ujinga Kor: Tanzania ondoa ujinga Tanzania ||:Yatulwa kula mabulahya:|| nane nakashike Denimaka.

Twalitwanadwa

||:Twalitwanadwa twita na kurushiwa mlezi tukombolema:|| songa mbele, songa mbele rudi nyuma rudi nyuma gadula na majeeshi ga kitendo galina magembe

Tubinagi mbina ya mahulili

||:Tubinagi mbina ya mahulili mbina ya zinzi ya mahulili:|| abatemi babi nilagwa ng’wake ||:Ntemi masanja wabini lagwa ng’wake abatemi babini lagwa ng’wake:|| ubuyombo mbina ya mahulili.

Yamagaji

||:Yamagaji namuwile namonile usabo namonile usabo nuguku wabo sho kimana mabinda unzenga makageye:|| ||:Bamana buniyomba bamana bunisiga bana banzoka balenda kwenha lumanilo:|| Bahilya malyalya ||:nagusola untumba nabagadije hangi:|| abana banzoka

Twali na baNzoza

Twali na baNzoza na baKubini na Kubingwa banyema nulu bise nabo baninabo ndilu saganya ngoya Ya bapambula bakung’wa ng’hoboko mlaholomokelwa mijinga malyalya nulu bise nabo baninabo ndilu saganya ngoya

Tulagi kapundu Bulahya

||:Tulagi kapundu Bulahya lyashike ilecha milimo:|| ||:Kang’wina wiza mundege lyashike ilecha milimo:|| ||:Edwardi wiza mundege lyashike ilecha milimo:|| ||:Bagikulu na bashike bikandaga tukilole iTanzania:|| Mange tak mange tak Asante sana asante sana

Shoma mutantulage

||:Shoma mutantulagi ng’wanone ng’wabuganga mwikale mumpalagula:|| ||:kamsajiwa balogi nane na kumila:|| nakagawa welelo ||:na yelano mpaka Lusubi ng’waNyakahi ndichola buganga:|| ||:nakajaga maNtuzu nakashokanya hangi ndichola buganga:||

Nalibapula mashilanga

Nalibapula mashilanga balanimaneja kale unamhala ung’wana Mija uGamale waniBinzikija wanhemela hangi leka nabalalile Ndinan’gwe nukimano mabuganga umulele baba akushikijaga aligula mabala

Mbalamwezi

||:Mbala mwezi na utamaduni:|| ||:tupo wote tushangilia:|| wote tunacheza ngoma pamoja kwenye kikome na Utamaduni ||:Mbalamwezi na utamaduni:|| ||:tuko pamoja tunafurahi:|| tuko pamoja tunayo nguvu pamoja kwenye kikome na Utamaduni

Mashiku unene

||:Mashiku unene nalikumya hakubitila mundege:|| ||:nakila myongo na mapoku na masanva gakina buyaga:|| ||:nachanganije x 2 amasanva nachanganije:||

Lufungulu

Forsang: ||:Lufungulu Kor: Lufungulu Forsang: Mama Mihayo Kor: Mama Mihayo:|| Kor: ||:Nøglen skal åbne døre ja døre og kilden må aldrig tørre:|| Forsang: ||:Vi danser... Kor: Vi danser og synger sange Forsang: og det er.. Kor: broen som vi skal gå på:||

Isalingula

Isalingula lya ng´wana Gambo Lya kutonwa ngoko giri ha ndumba Lilufu lya kucha giti wahayaga Nu bebe chene uluka chaka sahani Balayaba makonda Aliyo aliyo nyanda ngwana sundi Hululumijaga mane mulugulu Nyanda hwililaga – nyanda ngwana sundi Gashingombe janduhya natutolaga

Eyi matendo

Eyi matendo ||:Eyi matendo bamayu:|| ||:Ogokoloo na likumbo:|| ||:Bakigasha ngutanotale:|| Tuwakaribishe ||:Tuwakaribishe wana daraja:|| ||:Vijana toka tanzania:|| ||:Ngolo kasonga wise:|| Atufurahishe

Bakima bakima

||:Bakima bakima lekagi buhwawa:|| mukubulagwa na bagosha ||:Igolo igolo undembalemba:|| ni lelo hangi wanilemba ||:Bagosha bagosha lekagi buhwawa:|| mukubulagwa na bakima ||:Igolo igolo undembalemba:|| ni lelo hangi wanilemba

Aban igokolo

||:Aban igokolo twa mgeni ha twa mgeni ha badugubane:|| Helena nagitagi lupine ||:Ngolo Kasonga bukaga tuje bise tulija na Denimaka:|| na Lufungulo gwa Milembe

Umgonyozi

Wananchi ulimwengu umekabiliwa na tatizo la ugonjwa mkuu wa AIDS Na tatizo hilo limekuwa sumu kali hata ndani mwa miongoni mwa nchi yetu Wapimaji nao wachunguzi maabala wameshindwa kujua hali yake AIDS Lililopo sasa wananchi jihazali tusikumbwe na ugonjwa huo wa AIDS ||:Huyo mkoloni huyo huyo:||

Naukala

Forsang: Ndimindimi oyee nakwambia Kor: Kudimileo nyikaa - yee Forsang: ||:Ndimi le kwaisalaka:|| kunonalima kunonasangula Kor: Lije kujaga nyikaa - (forsang:oyee) lije kujaga nyikaa - yee Forsang/kor: Naukala eeh naukaandima Forsang/kor: Ndimindimi kilejama naukaandima Forsang/kor: Mzee kuona kile jama naukaandima Forsang/kor: Mbilimbili kile jama naukaandima

Nitungiliji

Forsang: Nitungiliji buta mudongo Kor: ||:Nitungiliji buta mudongo muna mibulyo:|| aBagika mutunipandika Forsang: Ndagu jane unene na bisilwa Kor: ||:Ndagu jane unene na bisilwa kule kubamanga:|| uku ma ntuzu hakila mungu nukashokanya Forsang: Ulunzebe unene ong’hanya Kor: ||:Ulunzebe unene ong’hanya akaninamila:|| aBagika mutunipandika

Jalali jane

Forsang: ||:Jalali jane ntiganhilagi buli Kor: Jalali jane ntiganhilagi:|| Forsang/kor: Nantulile ha Ng’wanekei duhu usaji uyu Forsang/kor: olile masangu osangabalile usaji uyu Forsang/kor: nanzulege “ti-shadi” kuponyiwa usaji uyu mbina imo hunawandya na kulomela Forsang/Kor: mbina imo hunawandya na kulomela

Iki kabachukuwage

Iki kabachukuwage shi marambo na binu binu muna malugeye abagika unene banikulwa iki kabachukuwage shi marambo Ilelo mayu – shiii halemalemaga – shiii halemalemaga

Cha usiku

Cha usiku Ng’wana wang’wa dada hayaga ulunangi wang’holilwe -Noyeukwiza najeshinembo kuliesita nang’we hangishe

Baanhale

Baanhale ng´walibagoshi ukale bageshi Kinale naliho jogoo umlani ontuzo Lina lyane nali Maganigani unene na muwele Naliholusangija machalo

Sogota opråb

Nyanghanga: ililo naya mnyanghanga Ustange tange: ndiho ili kidesela Ndem kijiji banyalali Nakenha gwa mashigali ngalu Galinga mnyaluanda Nalingilili mlikugile Tatu: ali tatu x 3 gamu kanyaga Mtoto wa malikenya Manzaganzaga: manzaganzaga, alimanzaganzaga Alimanzaganza ga uzato Tembo: ho chaka x 3 nyagalong gonalole Buyeye bucha: buyeye bucha bucha ngwana Muyeye...

Nina nina kee

Forsang: Nina nina kee kee Kor: Valanga mama eeh Forsang: ..........ngoma ya sindimba Kor: Ngoma ya sindimba kee kee kee sindimba tuleka

Lyamakula

||:Lyamakula x 2 ipembe lya Ngalu lyamakula luhalala mawe x 2:|| Forsang: iyo Denimaka Kor: ||:Lyamakula:|| ipembe lya Ngalu lyamakula ||:luhalala mawe:|| Forsang: iyo Tanzania Kor: ||:Lyamakula:|| ipembe lya Ngalu lyamakula ||:luhalala mawe:||

Iyo baluwa

Iyo baluwa ikiza mhindi ilinga makule yang´wa Gindu Nkima, mayu Mihayo alimo Ntemi wise na Mchele gwa njingi

Msewe

Tanzania ah ah ah Tanzania ah ah ah nchi yetu, tunaipenda ||:na raisi na raisi na raisi, ndugu Mkapa:|| ||:na makamu na makamu na makamu, ndugu Omari:|| ||:Raisi wetu Mkapa na makamu Ali Juma watuongoze milele hapa Tanzania:||

Mnole aida yo

Forsang: Mnole aida yo Kor: Limanye mwene Forsang: Mnole aida yo x 3 Kor: Limanye mwene Forsang: Mnole aida yo Kor: Limanye mwene Forsang: Mnole aida yo x 3 Kor: ||:Limanye mwene aida limanye mwene:||

Mawe gakwiua

Mawe gakwiua Nyanguge na Kisesa mahela ging´we ng´wagadimila Kiongozi: mutuhayaga ukushelwa aliyo shakulombela shido nkali shilifutela shinganza nene nanogile ukushahiwe Lyahenda tuje kumanhe Lelo mayu ndikasukulwa

Nilele

||:Nilele lwane lwa masasi x 2 Bise babuzengo wingi banyakabega nukotujile kabupanga buliko:|| ||:Bise ma milimo tutinayo milimo na milimo tutinayo bise lwa kuhenga banhu:||

Kimbele

Forsang: Kimbele kimbele mama nalia Kimbele kimbele mama nalia Kor: ||:Kimbele kimbele mama nalia Kimbele kimbele mama nalia:|| Forsang: Mimi nimezoea kucheza naye Maiken Kor: Sasa Maiken utampata wapi

Aioleli mama

||:Aioleli mama aioleli mama:|| ||:Aioleli mama aioleli mama:|| ||:Na mimi mwanionani mcheza dansi Kisesa:|| ||:nkinitaba zaidi mtanikuta Bujora:||

Nyerere mtenda mema

Nyerere mtenda mema– forsang Mema – kun kvindesang Nyerere mtenda mema MwanawaAfrika hatutasita kukuitam ya siri mzarendo njamaa mtenda haki x2 Umeleta uhuru Taa Tano hadi CCM hiviyo vyote ni vitendo vyake baba Na vitendo vingine umevifanya.

Natukijaa kwiza

||:Natukijaa kwiza kulanga ng’hana Bujora Natukijaa ukuwito ubonakizilwa nusangwa naliho:|| ||:batale bane Lupande Nzoka yang’weli muliho Ng’wana Sombi Masanja mukigashaga Ng’wandya kuchagula:|| natukijaa kwiza kulanga ng’hana Bujora

Mbuga za wanyama

Forsang: Mbuga za wanyama eeh Kor: Serengeti, Manyara Ngorongoro, Mikumi Tanzania mali yetu Tanzania oyee Forsang: Tuwape hongera viongozi wetu Kor: hmm, Tanzania oyee Forsang: Umoja! Kor: Ni nguvu! Forsang: Utengano! Kor: Ni udhaifu!

Gulililung’wano

||:Gulililung’wano Lya mulagu wizunzu Lya mulagu ili lya mapembe gabu dalama Wenzenga ma ntuzu:|| ||:Sumbagwa nusingwe akachembe lagwa mbata atu batinzila:|| makinga nghina mbiti yane makinga nghina usamija ya maha mbaka wakatongilije

Gamale

Gamale lukanga banigini chembaga ngoko ulole nzila yangwa Shing’weng'we uMleka walya makula lolagu mile nose gwakama akuluhag(a) unyema anguhaga lufuga matawa tukutobelwa na batebi idimagi ilala banyema bujiku wila kingi

Kashimbagu

Forsang: ||: Kashimbagu x 3 Kor: Kabuka:|| Forsang: ||: Alibuka ng’wana wane tukaminele ukashimbagu Kor: Kabuka:|| Forsang: Alibukashi Kor: Kabuka

Aban igokoloo

||:Aban igokoloo twa mgeni ha twa mgeni ha badugubane:|| Helena nagitagi lipine Ngolo Kasonga bukaga tuje ||:bise tulija na Denimaka:|| na Lufungule gwa Milembe

Nalyimbile mpaka bulahya

Nalyimbile mpaka bulahya:|| ||:bakayimbe na bazungu na bashike na bagikulu baliko:|| Nalikongele na bana uhalala muAfrica nene fumoyane himba nihe ntingila Tanzania ||:Uko ngw Nyerere aliko baba Renatusi Butibubage twigishage musenyerere:|| ya mulugendo ilikunze likututwala litushoshe

Nalyimbile

Nalyimbile mpaka Bulahya bakaimbe na bazungu na bashike na bagikulu baliho balikongele na bana Uhalala muAfrica nene ifumo yane baba ndihaya ndingila Tanzania Uku ng’waNyerere aliko baba Renatusi Butibubage twigishage musenyere Ya mulugendo nilikunze likututwala litushoshe

Ng’wilagi Wise

Ng’wilagi wize unzenga mantuzu mnabujingwa akuhilimaga jilangombo(a) inoni Kaswahili ukagunwe batale Aho balema bugomela kulyamba Yalikucha nyanda ng’wana Kabula angu banibulag(e) abamana buganga Hmm- Ulinakidagu ng’wana mbati